Komputerowy słownik języka polskiego PWN


Komputerowy słownik języka polskiego PWN
«pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający zaprzeczenie, brak czegoś, obojętność względem czegoś, np. asymetria, aspołeczny, amoralny, amorfizm, apolityczny»
gr.

Słownik języka polskiego . 2013.