dialektyka


dialektyka
ż III, CMs. \dialektykayce, blm
1. filoz. «w filozofii marksistowskiej: nauka ujmująca wszystkie zjawiska we wzajemnym powiązaniu i uwarunkowaniu, traktująca rozwój jako walkę wewnętrznych przeciwieństw»

Prawa dialektyki.

2. filoz. «w filozofii nowożytnej od czasów Hegla: teoria rzeczywistości i metoda jej poznawania, polegająca na rozpatrywaniu zjawisk w powiązaniu, ruchu i rozwoju; przeciwieństwo metafizyki»
3. filoz. «w średniowieczu: logika, rozumowe dochodzenie do prawdy»
4. filoz. «w starożytności: sztuka dyskutowania, zwłaszcza umiejętność dochodzenia do prawdy przez ujawnianie i przezwyciężanie sprzeczności w rozumowaniu przeciwnika»

Zręczna dialektyka.

Biegłość w dialektyce.

gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • dialektyka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. dialektykayce; blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}filoz. {{/stl 8}}{{stl 7}} metoda dochodzenia do prawdy na drodze przezwyciężania sprzeczności; teoria poznawania… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ШАФФ — (Schaff) Адам (р. 1913) пол. философ. Изучал право во Львове, затем социальные науки в Париже. Работал в Ин те философии АН СССР (1940 1945). После Второй мировой войны был проф. философии ун та в Лодзи (1946 1948), потом проф. философии… …   Философская энциклопедия

  • ЛАДОШ —         (Ladosz) Ярослав (р. 20.10.1924, Варшава), польск. философ марксист. Чл. ПОРП с 1948. Активно способствовал пропаганде и развитию в послевоенной Польше марксистсколенинской философии. Работы Л. посвящены проблемам диалектического и… …   Философская энциклопедия

  • Hip Hop Polaco — La escena polaca del hip hop comenzó en 1990, cuando raperos estadounidenses como MC Hammer y Vanilla Ice eran populares. El primer álbum de este estilo de un artista polaco fue East on the Mic de PM Cool Lee (ahora conocido como Liroy) , que… …   Wikipedia Español

  • Marek Siemek — Born 27 November 1942 Kraków, Poland Died 30 May 2011 (age 68) Warsaw, Poland Nationality Polish …   Wikipedia

  • heglowski — heglowskiscy «właściwy filozofii Hegla, oparty na filozofii Hegla» System heglowski. Dialektyka heglowska …   Słownik języka polskiego

  • nauka — ż III, CMs. nauce; lm D. nauk 1. «ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, wyrażonej w sądach prawdziwych i przypuszczeniach; dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej dziedziny rzeczywistości» Nauka polska. Nauki filozoficzne,… …   Słownik języka polskiego

  • sztuka — ż III, CMs. sztukauce; lm D. sztukauk 1. «dziedzina ludzkiej działalności artystycznej, wyróżniana ze względu na związane z nią wartości estetyczne (zwłaszcza piękno); jej wytwory stanowią trwały dorobek kultury» Sztuka współczesna, barokowa,… …   Słownik języka polskiego

  • dialektyczny — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}to samo co dialektalny: Słowniki dialektyczne. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}dialektyczny II {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dialektyk — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. dialektykycy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} człowiek posługujący się dialektyką, zwłaszcza naukowiec : {{/stl 7}}{{stl 10}}Marksistowski dialektyk. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień