alokacja


alokacja
ż I, DCMs. \alokacjacji, blm
księg. «uznanie dopisanej pozycji w rachunku»
śrdwłc.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • alokacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} przydział środków produkcji i (lub) pieniędzy na inne niż uprzednio cele <śrdwłac.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień