dla


dla
«przyimek łączący się z dopełniaczem»
1. «tworzy wyrażenia oznaczające cel, skutek osiągalny»

Poświęcić się dla dobra ludzi, dla ojczyzny.

Robić coś dla przyjemności.

Zatrzymać się dla nabrania tchu.

2. «tworzy wyrażenia oznaczające, że ktoś (coś) jest użytkownikiem czegoś lub że, ze względu na korzyść kogoś (czegoś), coś się dzieje»

Film tylko dla dorosłych.

Hotel dla cudzoziemców.

Szpital dla dzieci.

Wagony dla bydła.

Postój dla taksówek.

Zajezdnia dla autobusów, tramwajów.

Przynieść prezent dla matki.

Kupić, zrobić coś dla kogoś.

□ Nie dla psa kiełbasa.
3. «tworzy wyrażenia ograniczające lub precyzujące zakres stosowania treści zdania»

Był to ciężki okres dla niego.

Sprawa w sądzie wzięła dla niego zły obrót.

To wydarzenie było decydujące dla sprawy.

□ Dla chcącego nie ma nic trudnego.
4. «tworzy wyrażenia, w których wyraz nadrzędny oznacza uczucie, dyspozycję, gotowość, pożytek itp., których przedmiot jest oznaczony rzeczownikiem po przyimku»

Miłość, nienawiść, pogarda, sympatia, szacunek dla kogoś, czegoś.

Miły dla oka.

Przyjazny dla ludzi, zwierząt.

Dogodny, konieczny, niezbędny, pożyteczny, przydatny dla kogoś.

Robić coś dla zdrowia.

5. przestarz. «tworzy wyrażenia oznaczające przyczynę, racje treści zdań, w których są użyte»

Dla ważnych powodów (przyczyn) odłożyć spotkanie (wyjazd).

Na dziki polowano dla mięsa.


Słownik języka polskiego . 2013.