alotropowy


alotropowy
chem. «odnoszący się do alotropii, związany z alotropią»

Odmiany alotropowe węgla.

∆ Przemiana alotropowa «przemiana jednej odmiany alotropowej w inną pod wpływem zmiany ciśnienia i temperatury»

Słownik języka polskiego . 2013.