dohodować


dohodować
dk IV, \dohodowaćduję, \dohodowaćdujesz, \dohodowaćduj, \dohodowaćował, \dohodowaćowany - dohodowywać ndk VIIIa, \dohodowaćowuję, \dohodowaćowujesz, \dohodowaćowuj, \dohodowaćywał, \dohodowaćywany
«doprowadzić hodowlę do określonego czasu, efektu»

Dohodować cielęta do wymaganej wagi.

Dohodować owce do wiosny.

dohodować się - dohodowywać się «dochować się czegoś, osiągnąć rezultat hodowli, doczekać się wyniku swych starań»

Dohodować się pięknych odmian róż, owoców.

Dohodować się stada owiec o wysokiej użytkowości.


Słownik języka polskiego . 2013.