doholować


doholować
dk IV, \doholowaćluję, \doholowaćlujesz, \doholowaćluj, \doholowaćował, \doholowaćowany - doholowywać ndk VIIIa, \doholowaćowuję, \doholowaćowujesz, \doholowaćowuj, \doholowaćywał, \doholowaćywany
«holując doprowadzić (statek, łódź, pojazd, szybowiec) do miejsca przeznaczenia»

Doholować barkę do przystani.

przen. pot. żart. «doprowadzić kogoś z trudem do jakiegoś miejsca (zwłaszcza kogoś pijanego, chorego lub błądzącego)»

Doholować pijanego do domu.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • doholowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, doholowywaćowuję, doholowywaćowuje, doholowywaćany {{/stl 8}}– doholować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, doholowywaćluję, doholowywaćluje, doholowywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień