dojrzałość


dojrzałość
ż V, DCMs. \dojrzałośćści, blm
«stan osiągnięcia pełni rozwoju, stan gotowości do czegoś»
a) «o organizmach żywych»

Dojrzałość owoców.

Dojrzałość owadów, zwierząt.

Względność pojęcia dojrzałości roślin.

∆ Dojrzałość płciowa «możność wytwarzania zdolnych do rozwoju komórek rozrodczych»
b) «o zjawiskach społecznych, psychicznych, o działaniu człowieka»

Dojrzałość obywatelska, polityczna, społeczna.

Dojrzałość kompozytora, pisarza, uczonego.

Artystyczna dojrzałość twórcy.

◊ Egzamin dojrzałości «ostateczny egzamin w szkole średniej; matura»
◊ Świadectwo dojrzałości «świadectwo ukończenia szkoły średniej»
c) «o surowcach, przetworach»

Dojrzałość kwasu chlebowego, wina, piwa, ciasta, sera itp.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • dojrzałość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. dojrzałośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} szczytowy etap rozwoju fizycznego żywego organizmu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Osiągnąć dojrzałość płciową. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Красиньский Зыгмунт — Красиньский (Krasiński) Зыгмунт (19.2.1812, Париж, ≈ 23.2.1859, там же), польский писатель. Из знатного магнатского рода. С 1829 жил за границей, изредка приезжая на родину. Первые произведения К. («Могила семьи Рейхсталей», 1828, и др.) следуют… …   Большая советская энциклопедия

  • Красиньский — (Krasiński)         Зыгмунт (19.2.1812, Париж, 23.2.1859, там же), польский писатель. Из знатного магнатского рода. С 1829 жил за границей, изредка приезжая на родину. Первые произведения К. («Могила семьи Рейхсталей», 1828, и др.) следуют… …   Большая советская энциклопедия

  • Dystans — Second album of Polish hardcore punk rock band Eye for an EyeInfobox Album Name = Dystans Type = Album Artist = Eye for an Eye Released = 2004 Recorded = 2004 Genre = Punk rock Hardcore Length = ??? Label = Pasażer Producer = Maciej Mularczyk… …   Wikipedia

  • opierzony — Ktoś ledwie, świeżo opierzony «o kimś, kto niedawno osiągnął dojrzałość»: (...) taki ledwie opierzony, a już chce decydować za nas, stare wygi. Roz bezp 1996 …   Słownik frazeologiczny

  • wiek — 1. Ktoś w pewnym wieku «ktoś w wieku dojrzałym, bliżej nieokreślonym»: Kobieta w pewnym wieku nie powinna pokazywać się na ulicy bez pończoch, rękawiczek i kapelusza, i to bez względu na pogodę, twierdziła stanowczo, gdy ktoś dziwił się, że w… …   Słownik frazeologiczny

  • artystyczny — artystycznyni 1. «związany ze sztuką, dziełem sztuki, artystą; nacechowany artyzmem» Prądy, kierunki artystyczne. Sukces artystyczny. Szkoła artystyczna. Twórczość artystyczna. Wydarzenie artystyczne. Występ, zespół artystyczny. Część artystyczna …   Słownik języka polskiego

  • niedojrzałość — ż V, DCMs. niedojrzałośćści, blm «stadium rozwojowe poprzedzające dojrzałość osiągnięcie pełnego rozwoju» a) «o organizmach żywych» Niedojrzałość leśnych owoców. Niedojrzałość pszenicy. Niedojrzałość owadów. Niedojrzałość dziewcząt. Niedojrzałość …   Słownik języka polskiego

  • płciowy — przym. od płeć w zn. 1 Cechy płciowe. Zróżnicowanie płciowe osobników. ∆ biol. Akt, stosunek płciowy «proces, akt spółkowania, zapłodnienia» ∆ Cykl płciowy «zmiany w organizmie zachodzące okresowo, związane z dojrzewaniem komórek rozrodczych i… …   Słownik języka polskiego

  • rozwinięty — rozwiniętyęci imiesł. przymiotnikowy bierny czas. rozwinąć (p. rozwijać) rozwinięty w użyciu przym. 1. «taki, który się rozwinął, który osiągnął odpowiedni stopień rozwoju; mający cechy fizyczne lub umysłowe właściwe danemu wiekowi lub… …   Słownik języka polskiego