altazymut


altazymut
m IV, D. -u, Ms. \altazymutucie; lm M. -y
astr. «astrometryczny przenośny przyrząd obserwacyjny do celów astronomiczno-geodezyjnych: wyznaczania współrzędnych geograficznych, czasu i azymutu (na podstawie obserwacji gwiazd lub Słońca)»
łac. + azymut›

Słownik języka polskiego . 2013.