abstrakcja


abstrakcja
ż I, DCMs. \abstrakcjacji; lm D. \abstrakcjacji (\abstrakcjacyj)
1. «pogląd lub twierdzenie nie oparte na faktach, nie odpowiadające rzeczywistości, wyprowadzone z pewnych z góry przyjętych założeń; pomysł nie do urzeczywistnienia»

Operować abstrakcjami.

Żyć w sferze abstrakcji.

2. filoz. «wyodrębnianie w przedmiocie lub zdarzeniu konkretnym cech bądź stosunków; tworzenie idei ogólnych; rozumowanie w sposób formalny; abstrahowanie»
3. filoz. «wytwór abstrahowania: cecha lub relacja - oderwane od konkretnych obiektów; pojęcie - przeciwstawione wyobrażeniu; pojęcie ogólne - przeciwstawione jednostkowemu; pojęcie cechy lub relacji - przeciwstawione pojęciu rzeczy lub osoby; przedmiot ogólny, powszechnik; abstrakt»
4. szt. «obraz, rzeźba, grafika itp. skomponowane w myśl zasad abstrakcjonizmu; sztuka abstrakcyjna»

Abstrakcja geometryczna, ekspresyjna.

‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • abstrakcja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. abstrakcjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pojęcie nierzeczywiste lub pozostające w luźnym związku z rzeczywistością, wywiedzione z założeń z góry przyjętych, niepoparte… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • łatwizna — pot. Iść, pójść na łatwiznę «wybrać rozwiązanie najłatwiejsze, niewymagające wysiłku»: Holland nie idzie na łatwiznę psychoanalizy ani nie epatuje wątpliwą metafizyką. KF 4/1995. W galeriach, na wystawach, wreszcie na ASP widzimy obecnie wiele… …   Słownik frazeologiczny

  • abstrakt — m IV, D. u, Ms. abstraktkcie; lm M. y a. a 1. «w systemach informacyjnych: streszczenie dokumentu» 2. filoz. «wytwór abstrahowania; powszechnik; abstrakcja» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • paronim — m IV, D. u, Ms. paronimmie; lm M. y jęz. «wyraz wiążący się z innym albo ze względu na wspólność rdzenia (np. abstrakcja i dystrakcja), albo ze względu na podobieństwo brzmieniowe (np. adaptować i adoptować), mogące wywoływać w użyciu… …   Słownik języka polskiego

  • abstrakt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. abstraktkcie, filoz. {{/stl 8}}{{stl 7}} wytwór abstrahowania; pojęcie oderwane; powszechnik; abstrakcja <łac.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień