domyślnie


domyślnie
\domyślnieej
«domyślając się; znacząco»

Mrugnąć do kogoś domyślnie.

Uśmiechnąć się domyślnie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • domyślnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., domyślnieej {{/stl 8}}{{stl 7}} wymownie podkreślając zrozumienie czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Spojrzeć domyślnie na kogoś. Przytaknąć komuś domyślnie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • implicite — [wym. implic ite] «włącznie, włączając; domyślnie» Teza, opinia zawarta w czymś implicite. ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • międzywierszowy — «znajdujący się między wierszami, wpisany między wiersze tekstu; interlinearny» Dopiski międzywierszowe. przen. «dający się odczytać między wierszami tekstu; wyrażony domyślnie; domyślny» Międzywierszowe aluzje …   Słownik języka polskiego

  • implicite — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. impli cite – akcent na sylabie trzeciej od końca] {{/stl 7}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w sposób pośredni, domyślnie (w przeciwieństwie do explicite) : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zerkać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zerkaćam, zerkaća, zerkaćają {{/stl 8}}– zerknąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, zerkaćnę, zerkaćnie, zerkaćnij, zerkaćnął, zerkaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} patrzeć,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień