dopierdolić


dopierdolić
dk VIa, \dopierdolićlę, \dopierdolićlisz, \dopierdolićol, \dopierdolićlił, \dopierdolićlony - dopierdalać ndk I, \dopierdolićam, \dopierdolićasz, \dopierdolićają, \dopierdolićaj, \dopierdolićał, \dopierdolićany
1. wulg. «pobić kogoś zadając wiele razów, brutalnych ciosów»
2. wulg. «dogadać komuś, dociąć»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • dopierdolić — Zbić kogoś Eng. To beat someone up …   Słownik Polskiego slangu

  • dopierdalać się – dopierdolić się — {{/stl 13}}{{stl 8}}wulg. {{/stl 8}}{{stl 7}} przyczepiać się do kogoś lub czegoś, zgłaszać często nieuzasadnione pretensje {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dopieprzyć — dk VIb, dopieprzyćrzę, dopieprzyćrzysz, dopieprzyćpieprz, dopieprzyćrzył, dopieprzyćrzony dopieprzać ndk I, dopieprzyćam, dopieprzyćasz, dopieprzyćają, dopieprzyćaj, dopieprzyćał, dopieprzyćany 1. «dosypać pieprzu do potraw, zaprawić jakąś… …   Słownik języka polskiego

  • dopierdalać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, dopierdalaćam, dopierdalaća, dopierdalaćają, dopierdalaćany {{/stl 8}}– dopierdolić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, dopierdalaćlę, dopierdalaćli, dopierdalaćony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień