altruizm


altruizm
m IV, D. -u, Ms. \altruizmzmie, blm
«bezinteresowne kierowanie się w swym postępowaniu dobrem innych, gotowość do poświęceń; przeciwieństwo egoizmu»

Kierować się altruizmem.

‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • altruizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. altruizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} zasada lub postępowanie nacechowane troską o dobro innych, pozbawione egoizmu; skłonność do poświęceń na rzecz innych : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zachowanie pozbawione… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • altruizm — <fr.> Başqasının naminə, təmənnasız olaraq, öz mənafeyini qurban verməkdən ibarət əxlaqi prinsip. Altruizm prinsipinin mənşəyi Qədim Şərqin əxlaq haqqındakı təsəvvürləri ilə bağlıdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Pharaoh (novel) — TOCleft Pharaoh ( pl. Faraon) is the fourth and last major novel by the Polish writer Bolesław Prus. Composed over a year s time in 1894 ndash;1895, it was the sole historical novel by an author who had previously disapproved of historical novels …   Wikipedia

  • alterocentryzm — m IV, D. u, Ms. alterocentryzmzmie, blm rzad. → altruizm ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • bezinteresowność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bezinteresownośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezinteresowny; altruizm: Bezinteresowność prawdziwej przyjaźni. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • qeyrxahi — ə. və f. cəfakeşlik; altruizm …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti