dorobkiewiczostwo


dorobkiewiczostwo
n III, Ms. \dorobkiewiczostwowie, blm
«ogół cech dorobkiewicza, parweniuszostwo, dążenie do wzbogacenia się»

Mieszczańskie dorobkiewiczostwo.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • dorobkiewiczostwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. dorobkiewiczostwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} cechy charakterystyczne dla dorobkiewicza; usilne dążenie do wzbogacenia się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Denerwujące dorobkiewiczostwo młodych biznesmenów. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień