dorobkowy


dorobkowy
przestarz. dziś praw. «pochodzący z dorobku, stanowiący dorobek; nabyty pracą»

Majątek dorobkowy małżonków.


Słownik języka polskiego . 2013.