doskoczyć


doskoczyć
dk VIb, \doskoczyćczę, \doskoczyćczysz, \doskoczyćskocz - doskakiwać ndk VIIIb, \doskoczyćskakuję, \doskoczyćskakujesz, \doskoczyćskakuj, \doskoczyćiwał
1. «skacząc osiągnąć zamierzoną odległość lub wysokość»

Młody zawodnik doskakiwał na odległość 6 m.

Doskoczyć do poprzeczki.

2. «zbliżyć się gwałtownie; przyskoczyć, dopaść»

Doskoczyć do drzwi, do furtki.

Pies doskakiwał do nieznajomego.

posp. Doskoczyć do kogoś z pazurami, z pięściami «rzucić się na kogoś z zamiarem bicia»
3. pot. «przyjechać, przyjść gdzie na krótko, wpaść»

Doskoczyć do kogoś na chwilę.

Co kilka dni doskakiwał do domu.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • doskoczyć — Doskakiwać do kogoś z gębą, pyskiem, mordą zob. gęba 4. Doskoczyć z pięściami, z pazurami (do oczu) zob. pięść 3 …   Słownik frazeologiczny

  • doskakiwać — do kogoś z gębą, pyskiem, mordą zob. gęba 4. Doskoczyć z pięściami, z pazurami (do oczu) zob. pięść 3 …   Słownik frazeologiczny

  • oko — 1. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało «zwrot podkreślający wyjątkowość i rzadkość czegoś»: (...) jeżeli zaufacie Ewangelii – zobaczycie rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, a które Bóg przygotował dla tych, co Go… …   Słownik frazeologiczny

  • pazur — 1. Lwi pazur «wielki talent»: Arata Isozaki, który jest mistrzem w projektowaniu teatrów i zaprojektował ich w Japonii kilkanaście, pokazał i tutaj swój lwi pazur. TPow 48/1994. 2. Mieć kogoś, coś za psi pazur «traktować kogoś, coś lekceważąco,… …   Słownik frazeologiczny

  • pięść — 1. pot. Coś pasuje jak pięść do nosa, do oka «coś do czegoś w ogóle nie pasuje»: (...) wstąpiłem więc do samoobsługowego baru, mieszczącego się w góralskiej chacie, która do naszego krajobrazu pasowała jak pięść do nosa. M. Bielecki, Dziewczyna.… …   Słownik frazeologiczny

  • dopaść — I dk Vc, dopaśćpadnę, dopaśćpadniesz, dopaśćpadnij, dopaśćpadł, dopaśćpadnięty, dopaśćpadłszy dopadać ndk I, dopaśćam, dopaśćasz, dopaśćają, dopaśćaj, dopaśćał, dopaśćany 1. «szybkim biegiem, pędem zbliżyć się do kogoś lub czegoś, dobiec,… …   Słownik języka polskiego

  • podskoczyć — dk VIb, podskoczyćczę, podskoczyćczysz, podskoczyćskocz, podskoczyćczył podskakiwać ndk VIIIb, podskoczyćkuję, podskoczyćkujesz, podskoczyćkuj, podskoczyćiwał 1. «wykonać skok w górę, podskok; skacząc unieść się w górę; zerwać się z miejsca… …   Słownik języka polskiego

  • przyskoczyć — dk VIb, przyskoczyćczę, przyskoczyćczysz, przyskoczyćskocz, przyskoczyćczył przyskakiwać ndk VIIIb, przyskoczyćkuję, przyskoczyćkujesz, przyskoczyćkuj, przyskoczyćiwał «skoczywszy dopaść kogoś lub czegoś, zbliżyć się do kogoś, do czegoś;… …   Słownik języka polskiego

  • z — I 1. «litera oznaczająca spółgłoskę z, wchodząca także w skład dwuznaków: rz, cz, sz, dz» ◊ Od a do z «od początku do końca; wszystko» 2. «spółgłoska przedniojęzykowo zębowa, szczelinowa, twarda, dźwięczna» II 1. «przyimek łączący się z… …   Słownik języka polskiego

  • doskakiwać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, doskakiwaćkuję, doskakiwaćkuje {{/stl 8}}– doskoczyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, doskakiwaćczę, doskakiwaćczy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} skacząc, osiągać zamierzoną wysokość… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień