dostojeństwo


dostojeństwo
n III, Ms. \dostojeństwowie
1. blm
«powaga, znaczenie wynikające z zajmowanego zaszczytnego stanowiska albo wypływające z wartości umysłowych lub moralnych; majestat»

Poczucie własnego dostojeństwa.

2. blm
«godny, poważny charakter czegoś, godne, poważne znaczenie czegoś»

Dostojeństwo nauki, sztuki, poezji.

Dostojeństwo słowa.

3. lm D. \dostojeństwoeństw
«wysokie stanowisko państwowe, zaszczytny urząd, godność»

Zajmować, piastować wysokie dostojeństwa.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • dostojeństwo — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. dostojeństwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} powaga związana z wysokim stanowiskiem albo szczególnie wysokimi wartościami moralnymi lub umysłowymi; dostojne zachowanie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dostojność — ż V, DCMs. dostojnośćści, blm «powaga, godność, podniosły charakter czyjś albo czegoś; dostojeństwo» Dostojność królewska. Niezmącona dostojność chwili. ∆ daw. Wasza, jego, jej dostojność «tytuł, forma zwracania się do osób zajmujących wysokie… …   Słownik języka polskiego

  • majestat — m IV, D. u, Ms. majestatacie, blm 1. «dostojeństwo, powaga; okazałość, wspaniałość» Majestat cierpienia, śmierci. Majestat prawa, władzy. Ukazać się, wystąpić w całym majestacie. 2. daw. «godność, władza monarchy; monarcha, władca» ∆ Obraza… …   Słownik języka polskiego

  • szarża — ż II, DCMs. szarżaży; lm D. szarż 1. «ostre natarcie kawalerii; atak» Szarża kawalerii. Szarża na armaty, na czołgi. 2. «ranga, stopień wojskowy; osoba mająca stopień wojskowy; dawniej także: wysoki urząd, dostojeństwo» Niska, wysoka szarża. Nie… …   Słownik języka polskiego

  • człowiek — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, W. człowieku || człowiekecze; lm M. ludzie, DB. ludzi, C. ludziom, N. ludźmi, Mc. ludziach {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} gatunek ssaków z rodziny człowiekowatych; istota… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • majestat — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. majestatacie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dostojeństwo, godność, wielkość, przejawiające się w czyimś sposobie bycia, w charakterze jakiegoś zjawiska, obiektu;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaszczyt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. zaszczytycie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} to, czym się można chlubić, z czego można być dumnym; wyróżnienie, honor : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sprawiać komuś zaszczyt czymś.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień