dosuszyć


dosuszyć
dk VIb, \dosuszyćszę, \dosuszyćszysz, \dosuszyćsusz, \dosuszyćszył, \dosuszyćszony - dosuszać ndk I, \dosuszyćam, \dosuszyćasz, \dosuszyćają, \dosuszyćaj, \dosuszyćał, \dosuszyćany
«doprowadzić suszenie do końca, usunąć resztki wilgoci»

Dosuszyć śliwki w piecu.

Dosuszyć włosy ręcznikiem.

dosuszyć się - dosuszać się
1. strona zwrotna czas. dosuszyć - dosuszać.
2. «zostać dosuszonym»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • dosuszać się – dosuszyć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} suszyć się do końca, będąc już trochę suchym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bielizna dosuszyła się na słońcu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dosuszać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, dosuszaćam, dosuszaća, dosuszaćają, dosuszaćany {{/stl 8}}– dosuszyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, dosuszaćszę, dosuszaćszy, dosuszaćszony {{/stl 8}}{{stl 7}} suszyć coś już trochę wysuszone : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień