dozbroić


dozbroić
dk VIa, \dozbroićbroję, \dozbroićbroisz, \dozbroićbrój, \dozbroićbroił, \dozbroićbrojony - dozbrajać ndk I, \dozbroićam, \dozbroićasz, \dozbroićjają, \dozbroićjaj, \dozbroićany
1. «uzupełnić uzbrojenie, lepiej uzbroić»

Dozbroić armię.

2. techn. «dodatkowo zaopatrzyć, np. fabrykę w maszyny, urządzenia techniczne itp., uzupełnić wyposażenie»
dozbroić się - dozbrajać się strona zwrotna czas. dozbroić - dozbrajać (tylko w zn. 1).

Słownik języka polskiego . 2013.

  • dozbrajać się – dozbroić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} zbroić się dodatkowo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Młode państwo szybko się dozbraja. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dozbrajać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, dozbrajaćam, dozbrajaća, dozbrajaćają, dozbrajaćany {{/stl 8}}– dozbroić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, dozbrajaćzbroję, dozbrajaćzbroi, dozbrajaćzbrój, dozbrajaćzbrojony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień