dozwolić


dozwolić
dk VIa, \dozwolićlę, \dozwolićlisz, \dozwolićwól, \dozwolićlił, \dozwolićlony - dozwalać ndk I, \dozwolićam, \dozwolićasz, \dozwolićają, \dozwolićaj,
książk. «dopuścić do czegoś, nie sprzeciwić się czemuś; pozwolić, zezwolić»

Film dozwolony dla młodzieży.

Gęsta mgła nie dozwoliła im przyjechać na czas.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • дозволить — вероятно, из польск. dozwolic – то же (ввиду соответствия польского z русскому из ); см. Бернекер 1, 440 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • дозволить — Заимств. в XVIII в. из польск. яз., в котором dozwolić «разрешить», преф. производное от zwolic «освободить», преф. образования от wolić «освобождать». См. воля …   Этимологический словарь русского языка

  • дозволить — Заимствование из польского, где dozwolic – разрешить восходит к woliti – освобождать …   Этимологический словарь русского языка Крылова

  • dozvoliti — dozvòliti (što) svrš. <prez. dòzvolīm, pril. pr. īvši, prid. trp. dòzvoljen> DEFINICIJA v. dopustiti, odobriti ETIMOLOGIJA rus. dozvólit ← polj. dozwolić, v. volja …   Hrvatski jezični portal

  • ДОЗВОЛИТЬ. — Из польск. яз. в XVIII в. Польск. dozwolic «разрешить» восходит к do s^woliti префиксальному производному от woliti «освобождать» …   Этимологический словарь Ситникова

  • dozwalać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, dozwalaćam, dozwalaća, dozwalaćają {{/stl 8}}– dozwolić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, dozwalaćlę, dozwalaćli, dozwalaćwól, dozwalaćlony {{/stl 8}}{{stl 7}} dopuszczać do robienia czegoś, nie sprzeciwiać się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień