dożywotni


dożywotni
«mający trwać do końca czyjegoś życia; mający być czymś do końca życia»

Dożywotnie więzienie.

Dożywotnia renta.

Dożywotni urząd, tytuł.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • dożywotni — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIa {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, którego trwanie jest przewidziane do końca czyjegoś życia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dożywotnie więzienie. Dożywotnia renta. Dożywotnie członkostwo w czymś. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dożywotnio — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. dożywotni: Tytuł przyznany komuś dożywotnio. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień