ambicjonalny


ambicjonalny
«wypływający z ambicji, często wygórowanej, podyktowany ambicją»

Względy ambicjonalne.

Ambicjonalne rozgrywki, spory.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • ambicjonalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} naznaczony ambicją, wynikający z ambicji, często przesadnej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć ambicjonalne podejście do czegoś. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ambicyjny — rzad. → ambicjonalny …   Słownik języka polskiego