ambit


ambit
m IV, D. -u, Ms. \ambiticie
1. lm M. -y
archit. «wąskie przejście wokół prezbiterium, zwykle na przedłużeniu naw bocznych, charakterystyczne dla kościołów romańskich i gotyckich; obejście, krużganek wokół dziedzińca klasztornego»

Ambit katedry.

2. blm
daw. «ambicja»
dziś tylko we fraz. Wziąć na ambit «uznać coś za punkt honoru, postanowić osiągnąć coś trudnego, unieść się honorem»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • Ambit — can refer to: *Ambit Broadband, a producer of Cable Modem, ADSL, and IPTV products. *Ambit Informatik, a German knowledge company. *Ambit (magazine), a literary magazine. *ambit is the Scope or range; a sphere of influence. *ambit claim, an… …   Wikipedia

  • ambit — I noun border, boundary, boundary line, bounds, circumference, contour, delineation lines, domain, dominion, furthest extent, furthest point, jurisdiction, limit, lines, orbit, outline, outer limit, pale, perimeter, periphery, province, realm,… …   Law dictionary

  • Ambit — Am bit, n. [L. ambitus circuit, fr. ambire to go around. See {Ambient}.] Circuit or compass. [1913 Webster] His great parts did not live within a small ambit. Milward. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • ambit — ambit* {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. wziąć na ambit {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ambit — (n.) late 14c., space surrouinding a building or town; precinct; 1590s, a circuit, from L. ambitus a going round, pp. of ambire to go round, to go about (see AMBIENT (Cf. ambient)) …   Etymology dictionary

  • ambit — ► NOUN ▪ the scope, extent, or bounds of something. ORIGIN Latin ambitus circuit …   English terms dictionary

  • ambit — [am′bit] n. [L ambitus, a going about, revolution < pp. of ambire: see AMBIENT] 1. a circuit or circumference 2. the limits or scope; bounds …   English World dictionary

  • ambit — am|bit [ˈæmbıt] n [singular] formal [Date: 1500 1600; : Latin; Origin: ambitus, from the past participle of ambire; AMBIENT] the range or limit of someone s authority, influence etc fall within the ambit of sth ▪ areas falling within the ambit of …   Dictionary of contemporary English

  • ambit — Wziąć, brać (coś) na ambit «uznać coś za punkt honoru i za wszelką cenę chcieć to zrobić»: Cóż to za przyjemny chłopak! Domyty, wyszczotkowany, wyczyszczony. Szykowny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Moje drapichrusty wzięły też na ambit i… …   Słownik frazeologiczny

  • ambit — [[t]æ̱mbɪt[/t]] N SING: usu with poss The ambit of something is its range or extent. [FORMAL] Her case falls within the ambit of moral law. Syn: scope …   English dictionary