ambiwalentny


ambiwalentny
«dwuwartościowy, dwuznaczny, zawierający elementy przeciwstawne»

Ambiwalentny stosunek kogoś do czegoś.

‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ambiwalentny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zawierający elementy przeciwstawne; dwuwartościowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ambiwalentne uczucie, nastawienie, podejście. <łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień