durność


durność
ż V, DCMs. \durnośćści, blm
rzecz. od durny.

Słownik języka polskiego . 2013.