durnowatość


durnowatość
ż V, DCMs. \durnowatośćści, blm
rzecz. od durnowaty.

Słownik języka polskiego . 2013.