dwufosfat


dwufosfat
m IV, D. -u, Ms. \dwufosfatacie, blm
roln. «nawóz mineralny zawierający fosfor w postaci fosforanu dwuwapniowego»

Słownik języka polskiego . 2013.