dwurząd


dwurząd
m IV, D. \dwurządrzędu, Ms. \dwurządrzędzie; lm M. \dwurządrzędy
«dwa rzędy uszeregowane jeden za drugim; podwójny, równoległy rząd»

Zbiórka w dwurzędzie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • dwurząd — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. dwurządrzędu, Mc. dwurządrzędzie {{/stl 8}}{{stl 7}} dwa równoległe rzędy osób, rzadziej przedmiotów, ustawionych jeden za drugim; podwójny rząd : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stanąć, ustawić się w dwurzędzie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień