dyfuzyjny


dyfuzyjny
«związany z dyfuzją, otrzymany przez dyfuzję»
fot. Dyfuzyjne metody fotograficzne «metody szybkiego otrzymywania pozytywowych obrazów fotograficznych polegające na tym, że produkty utrwalenia obrazu negatywowego dyfundują do materiału negatywowego, gdzie ulegają wywołaniu, tworząc obraz pozytywowy»
techn. Pompa dyfuzyjna «pompa próżniowa strumieniowo-parowa, której działanie opiera się głównie na wykorzystaniu dyfuzji cząsteczek pompowanego gazu do wnętrza strumienia pary»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • dyfuzyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mający związek z dyfuzją, otrzymywany w drodze dyfuzji : {{/stl 7}}{{stl 10}}Procesy dyfuzyjne. Pompa dyfuzyjna. Sok dyfuzyjny. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień