dyskusyjny


dyskusyjny
«dotyczący dyskusji; będący przedmiotem dyskusji, nadający się do dyskusji, poświęcony dyskusji; wymagający przedyskutowania, niepewny, sporny»

Artykuł, materiał dyskusyjny.

Zebranie dyskusyjne.

Wieczór, klub dyskusyjny.

Sprawa dyskusyjna.

Problem dyskusyjny.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • dyskusyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający związek z dyskusją, będący przedmiotem dyskusji, poświęcony dyskusji : {{/stl 7}}{{stl 10}}Artykuł, głos dyskusyjny. Klub dyskusyjny. Zebranie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Acronyms and Abbreviations — AK Armia Krakowa (Home Army) ASP Akademia Sztuk Pięknych (Academy of Fine Arts) BAFTA British Academy of Film and Television Arts DKF Dyskusyjny Klub Filmowy (Film Club) EU European Union FIPRESCI Federation Internationale de la Presse Cine… …   Guide to cinema

  • artykuł — m IV, D. u, Ms. artykułule; lm M. y 1. «niewielka praca (np. szkic literacki, rozprawka naukowa, felieton, recenzja, reportaż) umieszczona w czasopiśmie, encyklopedii, słowniku itp.» Interesujący artykuł. Artykuł dyskusyjny, krytyczny, polemiczny …   Słownik języka polskiego

  • dyskusyjność — ż V, DCMs. dyskusyjnośćści, blm rzecz. od dyskusyjny …   Słownik języka polskiego

  • kontrowersyjny — «podlegający kontrowersji, wywołujący kontrowersję; dyskusyjny, sporny» Kontrowersyjny film. Kontrowersyjne opinie …   Słownik języka polskiego

  • punkt — I m IV, D. u, Ms. punktkcie; lm M. y 1. «mała, okrągła plamka; coś, co wygląda jak taka plamka; znak graficzny w kształcie takiej plamki; kropka» Połączyć punkty linią łamaną. Ciemny punkt na horyzoncie. Świecące punkty gwiazd. Samoloty stanowiły …   Słownik języka polskiego

  • kontrowersyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, kontrowersyjnyni {{/stl 8}}{{stl 7}} wzbudzający kontrowersje, niepozwalający na jednoznaczną ocenę; sporny, dyskusyjny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kontrowersyjna postać, wypowiedź, książka. Kontrowersyjny projekt. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • polemicznie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} w sposób sporny, dyskusyjny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przedstawić coś polemicznie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień