dywanik


dywanik
m III, D. -a, N. \dywanikkiem; lm M. -i
1. «mały dywan»

Barwny dywanik tkany ręcznie.

2. bud. «górna warstwa ścieralna nawierzchni drogi, narażona bezpośrednio na działanie ruchu kołowego, wykonana z asfaltobetonu lub smołobetonu»

Słownik języka polskiego . 2013.