amitotyczny


amitotyczny
przym. od amitoza

Podział amitotyczny.


Słownik języka polskiego . 2013.