amoniakalny


amoniakalny
przym. od amoniak
∆ Płuczka amoniakalna «aparat do wymywania wodą amoniaku z gazu węglowego, stosowany w gazowniach i koksowniach»
∆ Woda amoniakalna «roztwór wodny amoniaku, będący słabą zasadą, stosowany w laboratoriach, w przemyśle chemicznym i w rolnictwie»
bot. Roślinność amoniakalna «roślinność nitrofilna»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • amoniakalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zawierający amoniak, dotyczący amoniaku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Woda amoniakalna. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień