amoniakat


amoniakat
m IV, D. -u, Ms. \amoniakatacie; lm M. -y
1. chem. «produkt przyłączania cząsteczek amoniaku do związków chemicznych o charakterze soli»
2. roln. «wysokoprocentowy nawóz azotowy stosowany w stanie ciekłym, otrzymywany przy rozpuszczaniu niektórych związków azotowych w ciekłym amoniaku lub w jego wodnym roztworze»

Słownik języka polskiego . 2013.