amortyzacja


amortyzacja
ż I, DCMs. \amortyzacjacji, blm
1. ekon. «wartość zużytych w danym okresie środków trwałych, której wyrazem jest suma pieniężna konieczna do utrzymania ich sprawności techniczno-ekonomicznej w kolejnym okresie eksploatacji oraz do odtworzenia ich po zużyciu»
∆ Stopa amortyzacji «wskaźnik procentowy zużycia środka trwałego w danym okresie w stosunku do jego wartości początkowej»
2. techn. «łagodzenie uderzeń i wstrząsów w pojazdach, maszynach itp. za pomocą specjalnych urządzeń»
śrdwłc.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • amortyzacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stopniowa utrata wartości majątku trwałego (budynków, maszyn itp.), wywołana jego zużyciem fizycznym, powstałym wskutek eksploatacji, i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ — постепенное перенесение стоимости основных фондов на вновь создаваемый в процессе производства продукт в целях накопления денежных средств для последующего полного или частичного воспроизводства основных фондов (Болгарский язык; Български)… …   Строительный словарь

  • amortyzacyjny — przym. od amortyzacja a) w zn. 1: ∆ Stawka amortyzacyjna «obliczone w pieniądzach zużycie obiektu trwałego przypadające na określoną jednostkę czasu» b) w zn. 2: Urządzenie amortyzacyjne. Podkłady amortyzacyjne …   Słownik języka polskiego

  • amortyzacyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. amortyzacja w zn. 1.: Fundusze, odpisy, stawki amortyzacyjne; w zn. 2.: Urządzenia amortyzacyjne. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • teleskopowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} należący do teleskopu, dokonywany z użyciem teleskopu, związany z teleskopem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Badania teleskopowe. Obiektyw teleskopowy. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień