amortyzacyjny


amortyzacyjny
przym. od amortyzacja
a) w zn. 1:
∆ Stawka amortyzacyjna «obliczone w pieniądzach zużycie obiektu trwałego przypadające na określoną jednostkę czasu»
b) w zn. 2:

Urządzenie amortyzacyjne.

Podkłady amortyzacyjne.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • amortyzacyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. amortyzacja w zn. 1.: Fundusze, odpisy, stawki amortyzacyjne; w zn. 2.: Urządzenia amortyzacyjne. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odpis — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. odpissie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dokument zawierający odtworzony tekst innego dokumentu (często cennego, przechowywanego) i zastępujący go; kopia jakiegoś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień