echoencefalograf


echoencefalograf
m IV, D. -u, Ms. \echoencefalograffie; lm M. -y
med. «urządzenie do wykrywania zmian organicznych w centralnym układzie nerwowym, działające na zasadzie analizowania sygnałów w postaci ultradźwięków wysłanych do mózgu i odbitych od jego wewnętrznych struktur, notujące zapis za pomocą pisaka»
‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • echoencefalograf — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. echoencefalograffie, med. {{/stl 8}}{{stl 7}} aparat służący do badania zmian chorobowych w mózgu metodą echoencefalografii {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • echoencefalograficzny — przym. od echoencefalograf Badanie echoencefalograficzne. Zapis echoencefalograficzny …   Słownik języka polskiego