ekierka


ekierka
ż III, CMs. \ekierkarce; lm D. \ekierkarek
«przyrząd do kreślenia w kształcie trójkąta prostokątnego (o kącie ostrym 45° lub 60°)»

Drewniana ekierka.

Ekierka nawigacyjna.

Ekierka z podziałką.

Posługiwać się ekierką.

fr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ekierka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. ekierkarce; lm D. ekierkarek {{/stl 8}}{{stl 7}} trójkąt prostokątny, wykonany najczęściej z drewna, plastiku lub metalu, służący do kreślenia; jeden z podstawowych przyborów kreślarskich : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • trójkąt — m IV, D. a, Ms. trójkątącie; lm M. y 1. «figura geometryczna złożona z trzech punktów (wierzchołków) płaszczyzny nie leżących na jednej prostej oraz z trzech odcinków (boków) prostoliniowych łączących te punkty» Zbudować, wykreślić trójkąt. ∆… …   Słownik języka polskiego