ekspatriacja


ekspatriacja
ż I, DCMs. \ekspatriacjacji, blm
«wydalenie kogoś z kraju, łączące się zwykle z pozbawieniem obywatelstwa; wygnanie; także dobrowolne opuszczenie kraju, zerwanie z ojczyzną»

Wieloletnia ekspatriacja.

Skazać na ekspatriację.

śrdwłc.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ekspatriacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} przymusowe lub dobrowolne opuszczenie ojczyzny, łączące się zwykle z utratą obywatelstwa; banicja, wygnanie, emigrowanie <śrdwłac.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień