ekspens


ekspens
m IV, D. -u, Ms. \ekspensnsie; lm M. -y a. -a
zwykle w lm, przestarz. «wydatki, koszty, nakłady; suma pieniędzy wydatkowana na coś»

Ponieść wszystkie ekspensy.

Uniknąć nadzwyczajnych ekspensów.

łac.

Słownik języka polskiego . 2013.