ekstrawagancja


ekstrawagancja
ż I, DCMs. \ekstrawagancjacji; lm D. \ekstrawagancjacji, (\ekstrawagancjacyj)
«zachowanie się, postępowanie, wygląd nacechowane dziwacznością, niezwykłością; dziwactwo, wybryk»

Ekstrawagancja stroju.

Ekstrawagancja reżysera.

‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.