eleatyzm


eleatyzm
m IV, D. -u, Ms. \eleatyzmzmie, blm
filoz. «doktryna eleatów»

Słownik języka polskiego . 2013.