element


element
m IV, D. -u, Ms. \elementncie; lm M. -y
1. «część składowa jakiejś całości; składnik nadający czemuś odrębną cechę, właściwość; czynnik»

Elementy baśniowe, mityczne.

Elementy dekoracyjne, zdobnicze.

Elementy obce w języku.

Elementy utworu.

techn. Elementy budowlane «wyroby budowlane lub przedmioty pochodzenia naturalnego o określonych kształtach i wymiarach, przeznaczone do wbudowania»
∆ Elementy maszyn «elementy konstrukcyjne maszyn, np. nity, śruby, nakrętki, wały»
przen. «grupa ludzi z pewnego środowiska, odznaczających się specyficznymi (dziś częściej ujemnymi) cechami»

Element mieszczański, wiejski.

Niepewny element.

Element przestępczy.

Elementy sekciarskie.

2. tylko w lm «podstawowe wiadomości, początki, zasady (zwykle w połączeniu z nazwą nauki w tytułach książek)»

Elementy matematyki, fizyki.

3. «w filozofii starożytnej: pierwiastek, żywioł, podstawowy składnik świata, np. ogień, woda, ziemia, powietrze»
4. mat. «bardzo mała część wielkości geometrycznej lub fizycznej, wyrażana w postaci różniczek pierwszego rzędu»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

 • Element — Element …   Deutsch Wörterbuch

 • élément — [ elemɑ̃ ] n. m. • Xe; « doctrine » fin IXe; lat. elementum I ♦ Partie constitutive d une chose. 1 ♦ Chacune des choses dont la combinaison, la réunion forme une autre chose. ⇒ 2. composant, composante, ingrédient, morceau, partie. Les éléments d …   Encyclopédie Universelle

 • Element — Saltar a navegación, búsqueda Element Skateboards Eslogan Wind, Water, Fire, and Earth Tipo Pública Fundación 1992 Sede …   Wikipedia Español

 • element — ELEMÉNT, elemente, s.n. şi (rar) elemenţi, s.m. 1. Parte componentă a unui întreg; parte care contribuie la formarea unui întreg. ♦ Piesă sau ansamblu de piese care formează o construcţie. ♦ s.m. spec. Fiecare dintre piesele componente ale unui… …   Dicționar Român

 • element — ELEMENT. s. m. Corps simple qui entre dans la composition des corps mixtes. Les quatre elements. l element du feu. l element de l eau. l element de l air. l element de la terre. element chaud & sec. element froid & humide &c. l impureté des… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • Element — El e*ment, n. [F. [ e]l[ e]ment, L. elementum.] 1. One of the simplest or essential parts or principles of which anything consists, or upon which the constitution or fundamental powers of anything are based. [1913 Webster] 2. One of the ultimate …   The Collaborative International Dictionary of English

 • élément — ÉLÉMENT. s. m. Corps simple qui entre dans la composition des corps mixtes. Les quatre élémens. L élément du feu. L élément de l eau. L élément de l air. L élément de la terre. Élément chaud et sec. Élément froid et humide, etc. Le mélange des… …   Dictionnaire de l'Académie Française 1798

 • Element — (lat. elementum „Grundstoff“) bezeichnet: Element (Mathematik), einen mengentheoretischen Begriff: ein Objekt aus einer Menge Chemisches Element, einen chemisch nicht weiter trennbaren Stoff eines der vier Elemente in der antiken Naturphilosophie …   Deutsch Wikipedia

 • Elément — Élément Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Sommaire 1 Philosophie 2 Cinéma 3 M …   Wikipédia en Français

 • element — elèment m <G mn nātā> DEFINICIJA 1. pov. fil. jedno od četiriju počela (stihije) svijeta (vatra, zemlja, voda, zrak); počelo 2. kem. tvar koja se kemijskim putem ne može rastaviti na jednostavnije sastojke, sastoji se samo od istovrsnih… …   Hrvatski jezični portal

 • Element — (marque) Pour les articles homonymes, voir Élément. Element est une marque de skateboard créée en 1992. Le pro skateur qui y est généralement associé est Bam Margera. Parmi les autres skateurs célèbres roulant pour Element, citons Mike Vallely,… …   Wikipédia en Français