analogia


analogia
ż I, DCMs. \analogiagii; lm D. \analogiagii (\analogiagij)
1. «zgodność, równoległość cech; podobieństwo»

Analogia do czegoś.

Wykazać analogie między czymś a czymś.

Analogie występują, zachodzą między czymś.

log. Rozumowanie przez analogię «przenoszenie twierdzeń o jednym przedmiocie na inny na podstawie zachodzących między nimi podobieństw»
2. «rzecz podobna; odpowiednik»

Analogia czegoś.

3. jęz. «wpływ upodabniający jednej jednostki językowej na inną, zwłaszcza morfemów gramatycznych»

Utworzyć wyraz przez analogię do innych formacji.

4. praw. «ustalanie konsekwencji prawnych faktu nie uregulowanego przez prawo, na podstawie norm lub zasad prawnych określających konsekwencje faktów podobnych»
gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

 • Analogía — Saltar a navegación, búsqueda En muchas culturas el sol es una analogía con Dios. Para otros usos de este término, véase Analogía (desambiguación). Analogía significa comparación o relación entre varias razones o conceptos; comparar o relacionar… …   Wikipedia Español

 • analogia — /analo dʒia/ s.f. [dal lat. analogĭa, gr. analogía, relazione di somiglianza, uguaglianza di rapporti , der. di análogos analogo ]. 1. [relazione fra due cose somiglianti, con le prep. di, tra (o fra ) o assol.: a. fra due situazioni ]… …   Enciclopedia Italiana

 • analogía — sustantivo femenino 1. Relación de semejanza entre dos cosas: Algunos verbos españoles se formaron por analogía con otros. Hay cierta analogía entre esos dos delitos …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • analogía — (Del lat. analogĭa, y este del gr. ἀναλογία, proporción, semejanza). 1. f. Relación de semejanza entre cosas distintas. 2. Razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. 3. Biol. Semejanza entre partes… …   Diccionario de la lengua española

 • analogía — relación de semejanza entre cosas distintas Diccionario ilustrado de Términos Médicos.. Alvaro Galiano. 2010. analogía Semejanza entre dos cosas que tienen cierto grado de similitud en su función o forma, aunque se diferencian estructuralme …   Diccionario médico

 • analogia — s. f. 1. Relação de semelhança entre objetos diferentes. 2. Investigação da causa das semelhanças. 3. Razão da formação das palavras.   ‣ Etimologia: latim analogia, ae …   Dicionário da Língua Portuguesa

 • analogia — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. analogiagii {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zbieżność, odpowiedniość, podobieństwo cech, rzeczy, zjawisk, procesów itp., skądinąd różnych : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zauważyć,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • analogia —    analogìa    (s.f.) Rispetto di regole rigorosamente stabilite per la produzione linguistica. A questo concetto soggiace il criterio dell imitazione di ciò che è già stato fatto e scritto e detto. tema …   Dizionario di retorica par stefano arduini & matteo damiani

 • Analogía — (Del lat. analogia < gr. analogia, proporción, semejanza.) ► sustantivo femenino 1 Relación de semejanza o parecido entre cosas distintas: ■ destacó la analogía entre sus doctrinas. 2 BIOLOGÍA Relación de correspondencia que ofrecen entre sí… …   Enciclopedia Universal

 • analogia — (аналогия | analogie | Analogie, Angleichung | analogy | analogia) Термин ana logia «соразмерность значения или выражения» был заимствован у греков римскими грамматиками для обозначения тенденции к сохранению или установлению соответствия между… …   Пятиязычный словарь лингвистических терминов

 • Analogia — Infobox Album | Name = Analogia Type = Album Artist = Liricas Analas Background = Orange Released = 2004 Recorded = ??? Genre = Hip hop Length = ??? Label = eisbrand Producer = Liricas Analas Reviews = Last album = This album = Analogia (2004) |… …   Wikipedia