anarchiczny


anarchiczny
«odnoszący się do anarchii, właściwy anarchii; chaotyczny, bezrządny, samowolny»

Anarchiczna działalność.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • anarchiczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} dotyczący anarchii, charakterystyczny dla anarchii; samowolny, zdezorganizowany, chaotyczny, bezrządny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Państwo anarchiczne. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień