anarchizować


anarchizować
ndk IV, \anarchizowaćzuję, \anarchizowaćzujesz, \anarchizowaćzuj, \anarchizowaćował, \anarchizowaćowany
1. «skłaniać się ku anarchizmowi, stawać się anarchistą»

Anarchizująca młodzież.

2. «wprowadzać anarchię, chaos, nieporządek; dezorganizować»

Anarchizować gospodarkę.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • anarchizować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, anarchizowaćzuję, anarchizowaćzuje, anarchizowaćany {{/stl 8}}– zanarchizować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} wywoływać niepokój, chaos, anarchię, paraliżować zorganizowaną działalność : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • anarchizowanie — n I rzecz. od anarchizować …   Słownik języka polskiego

  • zanarchizować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}anarchizować {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień