erygować


erygować
dk a. ndk IV, \erygowaćguję, \erygowaćgujesz, \erygowaćguj, \erygowaćował, \erygowaćowany
hist. «wznieść, wznosić, ufundować, fundować, założyć, zakładać coś»

Erygować szkołę.

Erygować parafię.

łac.

Słownik języka polskiego . 2013.