eutrofizm


eutrofizm
m IV, D. -u, Ms. \eutrofizmzmie, blm
biol. «stan biologiczny jeziora, w którym bogactwo substancji pokarmowych, obfita flora i fauna, powodująca często duże zużycie tlenu, prowadzi do zarastania płytkich jezior i powstawania niskich torfowisk»
gr. + trofizm›

Słownik języka polskiego . 2013.