fagasostwo


fagasostwo
n III, Ms. \fagasostwowie, blm
pot. «sposób życia, postępowania właściwy fagasowi; służalczość, lizusostwo»

Słownik języka polskiego . 2013.