fajerant


fajerant
m IV, D. -u, Ms. \fajerantncie; lm M. -y
przestarz. «koniec dnia roboczego; przerwa w pracy, odpoczynek»

Ogłaszać fajerant.

‹z niem.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • fajerant — {{/stl 13}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}fajrant {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. fajerantncie, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} koniec dnia roboczego, także przerwa w pracy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ogłosić fajerant. Pójść do baru po fajerancie.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Germanism (linguistics) — A Germanismus is a German word that exists in a language, like a loan word was integrated, or a grammatical specificity of the German, in a different language was incorporated. Applications Most words in a language other over when they in the… …   Wikipedia

  • Germanismus — Strudel ist aufgrund seiner gerollten Form das hebräische Wort (שטרודל) für das Zeichen @ Ein Germanismus ist ein deutsches Wort, das in einer anderen Sprache als Lehnwort oder Fremdwort integriert wurde, oder eine grammatische Besonderheit des… …   Deutsch Wikipedia

  • fajrant — m IV, D. u, Ms. fajrantncie; lm M. y → fajerant …   Słownik języka polskiego

  • fajrant — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}fajerant {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień